Medicinteknik

Ibland kan det vara livsavgörande

Kvalitet och tillförlitlighet är avgörande för patientsäkerheten. Detta gör det så viktigt med nära kundkontakt och en god förståelse för specifika applikationskrav. Micropols lösningar inom medicinteknik är långt ifrån standard.

Micropol är teknikledande inom passiv fiberoptik tack vare vårt stora hantverkskunnande och tekniska expertis. Vår långa erfarenhet av kundanpassade applikationer används inom allt från detektering av vätskeläckage till titthålskirurgi.

Vår framgång bygger på förmågan att erbjuda mer kundanpassade och komplexa speciallösningar än någon annan leverantör på marknaden. Detta är särskilt tydligt inom det medicintekniska området där 100% av våra leveranser baseras på skräddarsydda lösningar. Vi erbjuder tjänster inom forskning & utveckling för att passa våra kunders behov, dvs vårdtagarens behov. För i slutändan är det för vårdtagarna vi gör den största skillnaden.

Teknikutveckling

Forskning och utveckling utförs i vårt egna laboratorium. Vi gör noggranna tester och levererar aldrig en produkt innan vi är säkra på att den är av allra högsta kvalitet. Kort sagt: att mäta är att veta.

Kontakta oss

Ett stort produktsortiment när tillförlitlighet är avgörande

Referenser

Fiberoptiska lösningar och service på högsta nivå, tillsammans med nära kundkontakt. Det har resulterat i långsiktiga samarbeten med våra kunder.

Kungälv energi

Biotage