MIL – PATCHAR

  • Drifttemperatur -55 till +85°C
  • Kontakter med yttre hölje av metall
  • Resistent mot skärande föremål
  • Högre fjädertryck
  • ”Skräddarsydd”

För framtidssäkrat nätverk i tuffa miljöer

Längd, fibertyp, val av kontakter eller kabelkonstruktion spelar ingen roll – vi tillverkar enligt era krav. Alla våra optiska kablage tillverkas i Sverige, vilket garanterar högsta kvalitet och snabb leverans.

Våra patchar för militär användning är än mer motståndskraftiga. De tolererar större temperaturskillnader, klarar högre yttre påfrestningar och kontakterna har ett högre fjädertryck.

Standardlängder eller skräddarsydda lösningar – vi har kapacitet att tillverka både stora och små volymer. Ni kan också tillhandahålla oss med egna kablar för anslutning/terminering.

Alla MIL-kablage levereras med mätprotokoll.

Vårt standardsortiment för militär användning

Single mode
Simplex: LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC, SCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC, FCAPC-FCAPC, FCUPC-FCAPC, FCUPC-FCUPC, FCUPC-LCUPC, FCUPC-SCAPC, FCUPC-SCUPC, FCUPC-STUPC, LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC.
Duplex: LCAPC-LCAPC, LCUPC-LCAPC, LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCAPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-MTRJ.F, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-MTRJ.F, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-LCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC, FCAPC-FCAPC, FCUPC-FCAPC, FCUPC-FCUPC, FCUPC-LCUPC, FCUPC-SCAPC, FCUPC-SCUPC, FCUPC-STUPC, LUCPC-LCUPC, LCUPC-MUUPC, MUUPC-MUUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-MUUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-MTRJ.F, SCUPC-MUUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-LCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC.

OM1
Simplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

OM2
Simplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, SCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

OM3
Simplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

OM4
Simplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

Försvar & Säkerhet


Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close