PATCHKABLAR

  • Skräddarsydda
  • Framtidssäkra
  • Inkopplingsförlust < 0.2 dB
  • Backreflektion > -55 dB (UPC)
  • Backreflektion > -65 dB (APC)
  • Tillgängliga i HCS 100/140 eller 200/300 𝜇

Standardlängder eller skräddarsydda lösningar efter era behov

Alla våra kablage tillverkas i Sverige.

Vilken längd, fibertyp, val av kontakter eller kabelkonstruktion ni vill ha spelar ingen roll – vi tillverkar enligt era krav. Vi har kapacitet att tillverka både stora och små ordervolymer, vi kan använda vår egen kabel eller så tillhandahåller du som kund kabel som vi kontakterar.

Blue Line (BL) eller Telecom (TC)

Vi blir ofta tillfrågade om skillnaden mellan Blue Line (BL) och Telecom (TC) produkter.

Vi använder samma fiber och komponenter i tillverkningen. Vi använder även samma tillverkningsmetod, polering samt dämpning och reflektionsmätning.

Blue Line-produkter har en prestandaetikett på förpackningen som ger gränsvärden för inkopplingsförlust <0,2 dB och backreflektion >55 dB för UPC samt verifieringsmetod.

Telecom-produkterna har ett ID-märke på kablarna samt ett bifogat mätprotokoll med prestanda för samtliga kontakter på kablarna, mätvärdena lagras i Micropols databas. Så skillnaden är ID och spårbarhet.

Alla Multimode-produkter levereras med Blue Line som standard om inte mätprotokollet efterfrågas.

Vårt standardsortiment

Single mode
Blue Line:
Simplex: LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC, SCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC.
Duplex: LCAPC-LCAPC, LCUPC-LCAPC, LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCAPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-MTRJ.F, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-MTRJ.F, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-LCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC.

Telcom:
Simplex: FCAPC-FCAPC, FCUPC-FCAPC, FCUPC-FCUPC, FCUPC-LCUPC, FCUPC-SCAPC, FCUPC-SCUPC, FCUPC-STUPC, LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC.
Duplex: FCAPC-FCAPC, FCUPC-FCAPC, FCUPC-FCUPC, FCUPC-LCUPC, FCUPC-SCAPC, FCUPC-SCUPC, FCUPC-STUPC, LUCPC-LCUPC, LCUPC-MUUPC, MUUPC-MUUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-MUUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-MTRJ.F, SCUPC-MUUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-LCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC.

OM1
Simplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

OM2
Simplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, SCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

OM3
Simplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

OM4
Simplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex: FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

Telecom & broadcast


Industri


Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close