Quality policy

Vi strävar efter högsta kvalitet

Micropol Fiberoptic AB har som främsta mål att alltid uppnå högsta möjliga kvalitet på produkter, tjänster och service. Kundens krav på de bästa lösningarna gällande fiberoptiska applikationer står alltid i centrum.

Micropol ska kontinuerligt eftersträva att behålla och utveckla sin position som ett spetsföretag inom teknikområdet fiberoptiska lösningar.

Detta ska uppnås genom att:

  • Att uppfylla kraven i ISO 9001:2015
  • Uppfylla tillämpliga krav
  • Ständigt utveckla och förbättra verksamheten
  • Utveckla effektiva produktionsprocesser och tekniska lösningar, som försäkrar våra kunder att Micropol Fiberoptic AB förblir det bästa leverantörsalternativet
  • Hålla en hög servicegrad
  • Att sörja för en företagskultur som främjar medarbetarnas utveckling