Quality policy

Vi strävar efter högsta kvalitet

Micropol Fiberoptic AB har som främsta mål att alltid uppnå högsta möjliga kvalitet på produkter, tjänster och service. Kundens krav på de bästa lösningarna gällande fiberoptiska applikationer står alltid i centrum.

Micropol ska kontinuerligt eftersträva att behålla och utveckla sin position som ett spetsföretag inom teknikområdet fiberoptiska lösningar.

Detta ska uppnås genom att:

  • Att uppfylla kraven i ISO 9001:2015
  • Uppfylla tillämpliga krav
  • Ständigt utveckla och förbättra verksamheten
  • Utveckla effektiva produktionsprocesser och tekniska lösningar, som försäkrar våra kunder att Micropol Fiberoptic AB förblir det bästa leverantörsalternativet
  • Hålla en hög servicegrad
  • Att sörja för en företagskultur som främjar medarbetarnas utveckling
KVALITETSPOLICY

KVALITETSPOLICY

Micropol Fiberoptic AB har som främsta mål att alltid uppnå högsta möjliga kvalitet på produkter, tjänster och service. Kundens krav på de bästa lösningarna gällande fiberoptiska applikationer står alltid i centrum.

Socialt ansvar

Socialt ansvar

På Micropol Fiberoptic AB integrerar vi våra värderingar i all vår affärsverksamhet för att möta våra intressenters förväntningar.

MIljöpolicy

MIljöpolicy

Micropol Fiberoptic AB har som målsättning att uppnå en ansvarsfull miljömedvetenhet, som ska genomsyra hela företaget, våra affärsmetoder och medarbetare.

CERTIFIERINGAR

CERTIFIERINGAR

Att motsvara regulatoriska krav är av yttersta vikt för oss. Här har vi samlat några av de certifieringar vi upprätthåller, ladda gärna ner dem.