Vår historia

Det började i den svenska skärgården

Grundaren av Micropol, Anders Andersson, arbetade 1981 på Kungliga Hallands flygkår F14, där han började sin karriär som radartekniker, för att senare arbeta som utbildare inom radarteknik. Under 1970-talet läste Anders om en ny teknik kallad fiberoptik. Redan då insåg han framtidspotentialen och ville lära sig mer för att försvaret skulle använda denna revolutionerande teknik, men fick inget gehör vid den tidpunkten.

Men så hände det som skulle förändra framtiden på många sätt. 1981 går en sovjetisk ubåt av Whiskey-klass på grund utmed Blekingekusten. Sverige fick ta hjälp av USA, som använde sig av fiberoptisk sonar vid ubåtsjakten. Ubåtsincidenterna i början på 80-talet blev vändpunkten i svensk försvarspolitik och gav ett nytt fokus för användning och utveckling av fiberoptik. Anders Andersson fick i uppdrag att starta upp en skola för fiberoptik i Försvarsmaktens Tekniska Skola, FMTS, i Halmstad.

Under 1980-talet började företag som SSAB och Statoil intressera sig för fiberoptik och den nya tekniken. De kom då i kontakt med Anders som fick tjänstledigt för att ägna sig åt konsultverksamhet inom fiberoptik.

Detta ledde till att Micropol grundades 1988. Företaget växte och 1996 flyttade man till de nuvarande lokalerna i Åled. Micropols utveckling fortsatte med tillverkning av egna fiberoptiska produkter och med nya kunder som Ericsson och Alcatel. Sedan 2011 drivs företaget av Anders två söner, Patrik och Mikael. Samma år lanserades Micropols egenutvecklade produkt, Falcon™ till Försvarsmakten. Falcon är en av världens tåligaste linskontakt för fiberoptiska system i krävande miljöer.

Under 2000-talet fortsätter marknaden för fiberoptik och expanded beam technology att växa. Många konkurrenter erbjuder billigare lösningar, medan Micropol garanterar högkvalitativa och skräddarsydda fiberoptiska lösningar med exceptionellt hög precision.