Expertområden

Expertområden

Vårt namn ”Micropol” kommer från begreppet ”mikropolering” vilket är vad som kännetecknar oss – vi polerar fiber med en precision som vi är ensamma om i världen. Därför har våra produkter lägre inkopplingsförluster och kan överföra större datamängder än våra konkurrenters, utan att det kostar mer. Vi är stolta att som innovatörer inom fiberoptik gjort oss till samarbetspartner för både små och stora kunder världen över. Micropols kompetens inom mikropolering är det som utgör grunden för våra expertområden.

Taktisk kommunikation

Micropol grundades genom innovativa lösningar som kombinerade mikropolering med Försvarsmaktens ökande behov av snabb och säker kommunikation. Ett resultat av det samarbetet är FALCON linsteknologi som kombinerar den mest kompakta expanded beam kontakten på marknaden med oslagbar optisk prestanda. Våra kunder varierar från små till globala tillverkare av försvarsmateriel som Saab, BAE Systems och Diehl Defence till vilka vi levererar kundanpassade komponenter och system. Våra produkter finns i luften, på marken och under havsytan.

Sensorer

Vi erbjuder olika typer av sensorer för ett flertal användningsområden, från optiska fiber för vätskedetektion i medicintekniska applikationer, till avancerade övervakningssystem för intrångsskydd. Det senare är av allt större betydelse då t.ex. försvarsmakter, myndigheter, banker och försäkringsbolag ser över och förbättrar sina cyberskydd. Mikropolering är en del av hemligheten, men också vår mer än 30-åriga erfarenhet av fotonik och fiberoptik spelar en viktig roll för vårt kundlöfte avseende säker datakommunikation.

Nätverk

Allteftersom större datamängder förmedlas via fiberoptik, kommer nätkapaciteten mer och mer i fokus, oavsett om det rör sig om ett hemmanätverk, ett företag eller ett datacenter. Micropol erbjuder ett flertal standard- och kundanpassade produkter, t.ex. pigtails, patch cords och förterminerade ODF:er. Gemensamt för alla våra produkter är att de har lägre inkopplingsförluster och kan överföra större datamängder än till synes liknande produkter på marknaden, tack vare vår kompetens inom mikropolering. Genom vår produktionsplattform, där produktionsenheten i Åled utanför Halmstad utgör navet, kan vi erbjuda konkurrenskraftiga ledtider och världsledande kvalitetskontroll.

Civil kommunikation i tuffa miljöer

Vår kunskap inom taktisk kommunikation har utvecklats till ett starkt erbjudande till den civila marknaden med liknande krav. Exempel på användningsområden är TV-sändningar i samband med utomhusevent och tung industri. Med hjälp av en bred portfölj av kontakter, kablar och hybridlösningar, kommer vi att fortsätta utveckla vårt erbjudande till onom- och utomhusevenemang, gruvor, off-shore och övrig industri. Vi är certifierade av LEMO som deras nordiska servicepartner vilket också gör att vi kan erbjuda andra kunder inom samma verksamhetsområde ekonomiska skalfördelar.