Halmstads stadsnät

Framtidssäkert nät

Stabil fiberanslutning som tål morgondagens näthastighet är en viktig del av en allmännyttig infrastruktur. Fiber fyller idag en lika stor samhällsfunktion som vägar, vatten och avlopp.

Halmstads Stadsnät AB har kommit långt i arbetet att säkra en framtid där stora fördelar ges invånarnas hemmiljö, offentliga sektorn och företag inom digitala tjänster. Eller som det kommunalägda bolaget själva säger: ”Vi möjliggör en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet”.

”När vi uppgraderar vårt nät byter vi till Micropols produkter. Jag vet att deras produkter har en lång livstid och klarar av höga hastigheter. Deras servicenivå är alltid bra och ledtiderna är oerhört korta.”
Jimmy Ekelund, Nätplanerare på Halmstads Stadsnät AB

En av de saker som Halmstads Stadsnät kommit att värdera i Micropols erbjudande, är förterminerade ODF-boxar, där fibern ligger väl skyddad. All fiber är slipad till exakt geometri samt kontrollerade i vår mätutrustning innan leverans. Våra boxar innehåller obruten fiber vilket bidrar till en inkopplingsförlust under 0,2 dB. Backreflektionen för UPC-kontakter är > – 55dB och för APC-kontakter > – 65dB. Med Micropols förterminerade ODF-boxar spar installatören tid ute i fält.