Luftvärn

MICROPOL inom luftvärn

Högpresterande fiberteknologi – Nyckeln till säker dataöverföring

I en kritisk situation finns det inte utrymme för att kommunikationen mellan enheter misslyckas. Informationen måste passera ostört mellan kommandocentralen, radarn och eldenheterna. Du kan känna dig trygg med att Micropols expanded beam kontakter erbjuder pålitlig och högkvalitativ dataöverföring.

Säkrare luftvärnssystem med längre utrullad fiber

Micropols expanded beam teknologi förbättrar prestandan vid dataöverföring inom luftvärnssystem. Tack vare kontaktdonets låga dämpning är det möjligt att koppla samman flera längder kabel och på så sätt öka avståndet mellan kommandocentralen, radarn och eldenheterna utan försämrad prestanda. 

Genom att öka avstånden mellan varje enhet i ditt luftvärnssystem, minskas risken för större skador vid en potentiell attack på ditt försvarssystem. Vid varje sammankoppling ökar risken för högre dämpning och en påföljd kan då innebära bruten dataöverföring. Med sin exceptionellt låga dämpning tillåter Micropols expanded beam system långa kablellängder och flera kabelanslutningar – utan att äventyra prestandan för dataöverföringen.

Beröringsfri teknologi

I ett vanligt nätverk är det vanligtvis de fiberoptiskakontakter som är den svaga länken. Eftersom fiberändarna i dessa kablar fysiskt nuddar varandra kan damm eller föroreningar störa dataöverföringen. Det kommer också att uppstå friktion mellan fibrerna vilket oundvikligen orsakar slitage, minskad prestanda och förkortad livslängd för nätverket.

Smart optisk lins

Med Micropols unika lins-teknologi möter fiberändrarna aldrig varandra. Istället är en lins placerad framför fiberänden för att expandera och kollimera ljuset till det anslutande kontaktdonet. På så sätt passerar ljuset över en liten glipa mellan de två linserna, vilket minskar risken för misslyckad dataöverföring och slitage på fiberändarna.

Micropol har successivt förfinat teknologin under många år. Tack vare djupa insikter om fiberoptik, materialkunskap och produktionssystem har vi lyckats optimera prestandan hos linserna och minimera dämpning i luftförsvarssystem.

Eliminering av den svaga länken

Det är lätt att ta den högsta kvaliteten på militärklassificerad utrustning för given. Du bör kunna förvänta dig att en MIL-klassificerad fiber klarar av hårt arbete ute på fältet. Men damm eller föroreningar kommer så småningom att tränga in i anslutningarna, orsaka slitage och förkorta livslängden för fibernätverket. Med Micropols expanded beam tekonologi undviker du fel i dataöverföringen och säkerställer att ditt luftvärn är säkert och operationellt hela tiden.

Relaterat