FALCON WHITE PAPER

Sedan Försvarets Materielverk (FMV) introducerade fiberoptiska kommunikationssystem inom Försvarsmakten i början av 1980-talet, har Micropol som leverantör till FMV utvecklat passiva fiberoptiska komponenter för extrema miljöer. Oavsett om uppdraget sker till lands eller till sjöss, är det Micropols system som kopplar samman Försvarsmaktens fälttaktiska kommunikation.

FALCON WHITE PAPER

FMVs krav är allt annat än vad som kan betraktas som standard. Specifikationerna på vad olika delsystem skall klara, sträcker sig från extrem värme till arktiska förhållanden, deformation och vibration. Som ett resultat av dessa extrema krav, utvecklades FALCON lins-kontakter, som nu används i alla delar av Försvarsmakten. FALCON är marknadens minsta 12-kanaliga linskontakt som samtidigt uppfyller kravet på stråldiameter enl. MIL-DTL-83526. Dessutom med marknadens bästa optiska prestanda.

 Ett stort antal verifieringstester har gjorts av FMV, där FALCON varit ett av fyra varumärken som testats. Genom att exponera kontakterna för temperaturcykler och olika utmattningstester, har man studerat hur kontakternas prestanda förändrats under påfrestningarna. Utfallet har varit mycket positivt för FALCON-systemet”, säger Mikael Andersson, R&D Director på Micropol.

Som en sammanfattning och som inspiration till företag verksamma inom försvar och säkerhet, har Micropol nyligen summerat resultaten av testerna i ett white paper, som ni hittar här.

Luftvärn i världsklass

26 februari 2024

Micropol Fiberoptic är stolta över att meddela samarbetet med det tyska försvarsföretaget Diehl Defence.