Micropol är certifierade inom robust fiber

Micropol har alltid varit en pionjär inom kvalité när det kommer till passiv fiberoptik och därför har det varit en självklarhet för oss att certifiera oss mot Robust Fiber Anläggning.

Micropol är certifierade inom robust fiber

Micropol har alltid varit en pionjär inom kvalité när det kommer till passiv fiberoptik och därför har det varit en självklarhet för oss att certifiera oss mot Robust Fiber Anläggning. Sedan mars 2020 erbjuder vi också certifieringsutbildningar inom Robust Fiber i samarbete med Rejlers Sverige och  den första utbildningen genomfördes för bara några veckor sedan i våra lokaler i Åled utanför Halmstad.Vill du veta mer om våra utbildningar och om Robust Fiber, kontakta vår Key Account Manager Telecom Magnus Sickeldal.[video width='1280' height='720' mp4='https://micropol.com/wp-content/uploads/2020/03/Sequence-01YouTube_1.mp4' autoplay='true'][/video] Om Robust Fiber: Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till dig som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas för att vara robust och driftsäkert. Konceptet Robust fiber, där ett stort antal aktörer inom telekombranschen samt Post- och telestyrelsen ingår, skapades för att hjälpa den som arbetar med att beställa, bygga eller besiktiga fibernät. Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid anläggning av fiber. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis projektering, förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, metoder för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät. Konceptet arbetar också för att höja kompetensnivån om robust fiberanläggning hos företag inom branschen. Det finns därför möjlighet för företag att certifiera sina verksamheter samt för besiktningsmän och anställa att genomgå utbildningar Mer information om dessa hittar du på robustfiber.se.

Luftvärn i världsklass

26 februari 2024

Micropol Fiberoptic är stolta över att meddela samarbetet med det tyska försvarsföretaget Diehl Defence.