MIL - Patch

MIL - Patch

Längd, fibertyp, val av kontakter eller kabelkonstruktion spelar ingen roll – vi tillverkar enligt era krav.

För framtidssäkrat nätverk i tuffa miljöer

Längd, fibertyp, val av kontakter eller kabelkonstruktion spelar ingen roll – vi tillverkar enligt era krav. Alla våra optiska kablage tillverkas i Sverige, vilket garanterar högsta kvalitet och snabb leverans.

Våra patchar för militär användning är än mer motståndskraftiga. De tolererar större temperaturskillnader, klarar högre yttre påfrestningar och kontakterna har ett högre fjädertryck.

Standardlängder eller skräddarsydda lösningar – vi har kapacitet att tillverka både stora och små volymer. Ni kan också tillhandahålla oss med egna kablar för anslutning/terminering.

Alla MIL-kablage levereras med mätprotokoll.

Egenskaper

  • Drifttemperatur -55 till +85°C
  • Kontakter med yttre hölje av metall
  • Resistent mot skärande föremål
  • Högre fjädertryck
  • ”Skräddarsydd”

Vårt standardsortiment för militär användning

Singelmod

Simplex LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC, SCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC, FCAPC-FCAPC, FCUPC-FCAPC, FCUPC-FCUPC, FCUPC-LCUPC, FCUPC-SCAPC, FCUPC-SCUPC, FCUPC-STUPC, LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC.
Duplex LCAPC-LCAPC, LCUPC-LCAPC, LCUPC-LCUPC, SCAPC-LCAPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-MTRJ.F, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-MTRJ.F, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-LCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC, FCAPC-FCAPC, FCUPC-FCAPC, FCUPC-FCUPC, FCUPC-LCUPC, FCUPC-SCAPC, FCUPC-SCUPC, FCUPC-STUPC, LUCPC-LCUPC, LCUPC-MUUPC, MUUPC-MUUPC, SCAPC-LCUPC, SCAPC-MUUPC, SCAPC-SCAPC, SCUPC-FCAPC, SCUPC-LCUPC, SCUPC-MTRJ.F, SCUPC-MUUPC, SCUPC-SCAPC, SCUPC-SCUPC, STUPC-LCUPC, STUPC-SCAPC, STUPC-SCUPC, STUPC-STUPC.

 

OM1

Simplex FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex

FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC

 

OM2

Simplex FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, SCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex

FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

 

OM3

Simplex FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.
Duplex

FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.

 

OM4

Simplex FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, SCPC-LCPC, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC
Duplex

FCPC-FCPC, FCPC-SCPC, FCPC-SMA, FCPC-STPC, LCPC-LCPC, MTRJ.F-MTRJ.F, SCPC-LCPC, SCPC-MTRJ.F, SCPC-SCPC, SMA-SCPC, SMA-SMA, STPC-LCPC, STPC-MTRJ.F, STPC-SCPC, STPC-SMA, STPC-STPC.