Lightframe prefabricated ODF

Lightframe prefabricated ODF

Micropol ODF (Optical Distribution Frame) används som terminal- och/eller anslutningspaneler i fiberoptiska kabelsystem.


Kontakta oss för mer information

Tidsbesparande preterminerad ODF boxar

ODF (Optical Distribution Frame) används som terminal- och/eller anslutningspaneler i fiberoptiska kabelsystem. Flexibla lösningar som sparar tid och garanterar högt ställda kvalitetskrav samt tillverkas i Åled, Sverige. Våra ODF-boxar är framtidssäkrade, vilket betyder att de är gjorda för morgondagens bandbredd. Vi levererar preterminerade ODF-boxar av alla slag. Micropol är inte beroende av någon speciell leverantör när det gäller val av ODF-box. Vi har tre olika typer av ODF-boxar som vi har utvecklat internt. Boxarna installeras till exempel i skåp eller rack. Preterminerade ODF-boxar tillverkas med kontakterna som ansluts direkt på fibern. Anslutningarna är monterade i mellanstyckena och överskottsfibrerna hanteras korrekt. Varje enhet är verifierad och ID-märkt, ett mätprotokoll bifogas opto-länken och mätdata lagras i Micropols databas. Preterminerade boxar ger hög och jämn kvalitet samt effektiviserar installationsarbetet.

Egenskaper

  • Framtidssäkrat
  • Kundanpassat
  • Inkopplingsförlust <0,2 dB
  • Backreflektion >-55 dB (UPC)
  • Backreflektion >-65 dB (APC)
  • 2-384 fiber