PON-Splitter WDM

PON-Splitter WDM

En optisk splitter fördelar en inkommande signal till ett flertal utgående signaler.


Kontakta oss för mer information

Fiberlösningar för PON-FTTx nätverk

Alla våra splitters och WDM-produkter är monterade av oss, i Åled, Sverige. En optisk splitter fördelar en inkommande signal till ett flertal utgående signaler. Vi garanterar en konstant och jämn utsignal i alla fiber.

Designen av FTTx-nät är utformad så att ett passivt optiskt nätverk (PON) tillåter många användare att dela samma uppkoppling utan användning av någon aktiv komponent. En matningsfiber är länkad till en distributionscentral. Därifrån används en passiv splitter för att koppla upp flera användare till samma fiber. Denna ”en till flera”-design reducerar markant kostnader för nätverksinstallationer och underhåll.

Micropols passiva fiberoptiska splitters är monterade i 19” ODF, väggboxar eller fristående boxar. Distributionsboxar med inbyggda splitter-moduler används bland annat för TV-fördelning i fiberoptiska nätverk. Varje enhet är tillverkad enligt våra kunders önskemål och kan utrustas med en bred variation av splitters för optimal funktion i applikationen. Varje enhet verifieras och ID-märks. Mätningsprotokoll bifogas alltid och mätningsdata lagras i Micropols databas.

Egenskaper

  • Hög isolation
  • Låg inkopplingsförlust, backreflektion samt PDL
  • Hög tillförlitlighet
  • RoHS godkänd
  • 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 och 1x64 konfigurerade eller skräddarsydda
  • Telcordia GR-1209 & GR-1221 kvalificerade