Intrångslarm

MicropolS Intrångslarm

Stärker den svaga länken i ett fibernätverk

Fiberoptiska kablar är sammankopplade inuti skåp som finns utspridda runtom i landet. Dessa skåp och utrymmen är nästintill oskyddade, vilket gör dem till en potientiellt svag punkt i vårt fiberoptiska nätverk och infrastruktur. Micropols intrångslarm kan på ett effektivt sätt upptäcka intrång i dessa skåp eller kapslar. 

Fiberoptiska nätverk är en viktig samhällsfunktion i vårt uppkopplade samhälle. Att minimera risken för störningar är därför en nationell angelägenhet. Det finns dock potentiella svagheter i många nätverk som bör åtgärdas för att förbättra säkerheten. Detta är särskilt brådskande i dessa osäkra tider, när avlyssning eller sabotage utgör verkliga hot.

Precis som elkablar måste fiberoptiska kablar anslutas eller förgrenas för att nå sin destination. Dessa anslutningar görs inne i skåp som är belägna i offentliga utrymmen och som behöver vara lättillgängliga för installation eller underhåll. Detta gör att de även kan nås av obehöriga.
Skåpen är ofta lätta att öppna med ett enkel verktyg. De fiberoptiska kablarna är upprullade i skarvboxar inne i skåpet. Vissa skåp har hänglås eller liknande skydd, andra inte, men trots säkerhetsåtgärder är dessa tyvärr en lätt match att ta sig in i för den som önskar. När skåpet öppnas är fibern fullt exponerad och tillgänglig för inkräktaren.

Lösningen för att minimera skador är därför att dektektera intrång. Detta löser Micropols intrångslarm genom att ett larm startar och skickar signal till en fjärrstyrd kontrollenhet, direkt efter att anslutningsförslutningen har öppnats.

Larmet använder reservfibrer från samma kabel som det är inställt att skydda. Det krävs ingen extra kabeldragning, ingen dedikerad strömförsörjning eller ytterligare ingenjörskonst. Endast tillgång till två av de många redundanta fibrerna kombinerat med en smart tilläggsmekanism inne i anslutningsförslutningen.

Nya och befintliga skåp kan därför väsentligt förstärka sin säkerhet – snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Varje larmenhet kan ha upp till 40 seriellt anslutna enheter med över 100 kilometer emellan.

När anslutningsförslutningen öppnas aktiveras en fjäderbaserad sensor, vilket i sin tur böjer fibern. Detta leder till en förändring i backreflektionerna av ljuset i fibern och aktiverar larmet. En kontrollenhet identifierar vilken sensor som har aktiverats och skickar en notis för att möjliggöra snabba och precisa åtgärder.

De enklaste lösningarna är ofta de bästa. En fjäderbaserad mekanisk sensor, två reservoptiska fibrer och en fjärrstyrd dedikerad kontrollenhet är allt som krävs för att skapa en robust och lätt-installerad samt underhållen larm-lösning. En kostnadseffektiv investering i dagens samhälles vitala fibernätverksinfrastruktur.

Kontakta oss för mer information

Relaterat

Hittar du inte det du söker?

Om du navigerar den komplexa världen av fiberoptisk teknologi och befinner dig i behov av vägledning eller helt enkelt vill fördjupa dig i detaljerna i denna fascinerande värld, är vi här för att assistera dig varje steg på vägen.

Oavsett om du söker lösningar för dina specifika behov eller strävar efter att bredda din förståelse för fiberoptiska tillämpningar, är vårt team av experter redo att ge det stöd och den information du behöver. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor, funderingar eller nyfikenhet. Vi är dedikerade till att säkerställa att du uppnår den fulla potentialen hos fiberoptisk teknologi.

Kontakta oss idag för att ge dig ut på en resa genom fiberoptikens obegränsade möjligheter. Låt oss utforska tillsammans och upptäcka hur våra lösningar kan hjälpa dig att uppnå dina mål.