FALCON expanded beam kontakt testad och godkänd för 40Gbit/s

Micropol Fiberoptic introducerar 40 Gbit/s överföringshastighet för FALCON linskontakter. FALCON är därmed den första linskontakten på marknaden som klarar att överföra 40Gbit/s över en kanal.

FALCON expanded beam kontakt testad och godkänd för 40Gbit/s

Det ökande behovet av högre överföringskapacitet och robustheten hos fiberoptik i tuffa miljöer drivs av behovet att överföra allt större datamängder över längre distanser. Begränsningarna med coaxial kommunikation hindrar t.ex. möjligheterna att överföra högupplösta radarbilder över längre sträckor.

FALCON linskontakter har testats och godkänts av Försvarets Materielverk (FMV) och används sedan många år inom alla Försvarsmaktens vapenslag. Testerna har verifierat FALCONs förmåga att leverera opåverkad optisk prestanda under extrem fysisk påverkan. Det senast utförda testet som fastställer FALCONs förmåga att överföra 40Gbit/s över en kanal utfördes av Saab Group under hösten 2021. Testet utfördes på både singel- och multimode fiber. Hemligheten ligger i Micropols unika linsgeometri och sättet på vilket upplinjeringen av fibern sker. Resultatet är kraftfullt – linsteknologins förmåga att leverera under tuffa förhållande kombinerad med möjligheten att överföra stora datamängder.

För mer information, läs vårt White Paper 2021/01 The Falcon technology approved for 40 Gbit/s data transfer.

Luftvärn i världsklass

26 februari 2024

Micropol Fiberoptic är stolta över att meddela samarbetet med det tyska försvarsföretaget Diehl Defence.