Fler order av Micropols mekaniserade fibervinda för tuffa miljöer

2020 introducerade Micropol en mekaniserad fibervinda för användning i tuffa miljöer. Sedan introduktionen har intresset varit stort och nya system levererats.

Fler order av Micropols mekaniserade fibervinda för tuffa miljöer

Ibland kräver situationen att uppdrag utförs även då det föreligger hög risk för de inblandades liv och hälsa. Då det är möjligt, används ofta olika typer av fjärrstyrda robotar för att minimera risken för personskada. Radiostyrda robotar är vanliga, men i extrema fall, t.ex. under jord eller i miljöer med radioaktiv strålning, fungerar endast trådburen kommunikation mellan robot och operatör. Manövreringen påverkas då inte negativt av radioskugga eller strålning och operatören kan arbeta på behörigt avstånd. Dessutom är möjligheten till radiotyst kommunikation en viktig egenskap för militära kunder, för att minska risken för upptäckt.

Genom att förse dessa robotar med en mekaniserad vinda av den typ som Micropol utvecklat, säkerställs in- och utrullning av fiber på ett säkert sätt, utan risk för begränsningar i manöverutrymmet. Att Micropols kabel är densamma som Försvarsmakten använder, vilken är intakt efter 15.000.000 böjningar med 30 mm radie och som klarar att hänga fritt i 2000 m utan skjuvning, bidrar till extrem prestanda. Lösningen kompletteras dessutom av Micropols FALCON-teknik, en kompakt linskontakt med världens bästa optiska prestanda, utvecklad just för fientliga miljöer. En av de första kunderna var ett globalt verksamt företag med huvudkontor i Sverige, specialiserade på robotar i extrema miljöer. I första hand levererar man robotar avsedda för rivningsarbete, men har även ett tydligt erbjudande till en av Micropols viktigaste kundgrupper, Defence and Security.

Mikael Andersson, Director R&D på Micropol menar att projektet med den första kunden, som har bett om att vara anonym, är ett tydligt exempel på hur Micropol ofta arbetar tillsammans med sina kunder. ”Vi ställs ofta inför utmaningar inom fiberområdet där traditionella teknikkonsulter eller andra leverantörer har gått bet. Med 30 års erfarenhet av kundanpassad teknik, är det dock sällan vi inte finner lösningar på de mest avancerade problem. Att vi har både experimentverkstad, renrumsmiljö och fullskalig produktion i egen regi, underlättar naturligtvis.”

Vill ni veta mer om Micropols mekaniserade fibervinda, så kontakta någon av våra regionchefer Kontakt | Micropol

Välkommen David Piltén

02 januari 2023

Micropol Fiberoptic fortsätter att växa och vi förstärker därför vårt team med David Piltén i rollen som marknadschef.

Välkommen Martin Falkman

07 december 2022

Micropol Fiberoptic fortsätter att växa och vi förstärker därför vårt team med Martin Falkman som Regional Sales Manager för våra internationella kunder.

Välkommen Earle Olson

30 november 2022

Vårt dotterbolag i USA, Micropol Fiberoptic Inc., öppnade den 1 oktober och vi är glada att kunna välkomna Earle Olson som vår första Regional Sales Manager.