MICROPOL TECKNAR NYTT RAMAVTAL MED FÖRSVARETS MATERIELVERK

AB Micropol Fiberoptic och Försvarets Materielverk (FMV) har idag tecknat ett avtal om leveranser av fälttaktisk fiberoptik till Försvarsmakten. Kontraktet sträcker sig över 3 år med förlängningsoptioner på upp till 7 år med ett totalt kontraktsvärde om 178 mkr.

MICROPOL TECKNAR NYTT RAMAVTAL MED FÖRSVARETS MATERIELVERK

AB Micropol Fiberoptic har lång erfarenhet av att leverera fälttaktisk fiberoptik till FMV och Försvarsmakten och genom det kontrakt som nu tecknats säkerställer FMV fortsatta leveranser.  Kontraktet innebär behov av nyanställningar i Micropol Fiberoptics produktionsenhet i Åled med upp till 10 personer under 2023.

För mer information, kontakta Micropol Fiberoptics VD Peter Ljungkvist Våra medarbetare | Micropol

 

 

Luftvärn i världsklass

26 februari 2024

Micropol Fiberoptic är stolta över att meddela samarbetet med det tyska försvarsföretaget Diehl Defence.