MICROPOL TECKNAR NYTT RAMAVTAL MED FÖRSVARETS MATERIELVERK

AB Micropol Fiberoptic och Försvarets Materielverk (FMV) har idag tecknat ett avtal om leveranser av fälttaktisk fiberoptik till Försvarsmakten. Kontraktet sträcker sig över 3 år med förlängningsoptioner på upp till 7 år med ett totalt kontraktsvärde om 178 mkr.

MICROPOL TECKNAR NYTT RAMAVTAL MED FÖRSVARETS MATERIELVERK

AB Micropol Fiberoptic har lång erfarenhet av att leverera fälttaktisk fiberoptik till FMV och Försvarsmakten och genom det kontrakt som nu tecknats säkerställer FMV fortsatta leveranser.  Kontraktet innebär behov av nyanställningar i Micropol Fiberoptics produktionsenhet i Åled med upp till 10 personer under 2023.

För mer information, kontakta Micropol Fiberoptics VD Peter Ljungkvist Våra medarbetare | Micropol

 

 

Barn och cancer hör inte ihop

17 november 2023

Varje jul bidrar vi med en gåva till en välgörenhetsorganisation. I år stöttar vi Barncancerfondens arbete att bekämpa barncancer.

Micropol tecknar nytt kontrakt med BAE Systems Hägglunds

01 november 2023

Micropol Fiberoptic och BAE Systems Hägglunds har tecknat ett kontrakt om leveranser av fälttaktisk fiberoptik. I anslutning till kontraktet placerar BAE Systems Hägglunds betydande order hos Micropol Fiberoptic för leveranser fram till 2028.