Micropols Intrånglarm

Micropols Intrånglarm

Intrångslarmet kan bli installerat i alla typer av slutna enheter på det redan existerande fibernätverket.


Kontakta oss för mer information

Säkra din kritiska infrastruktur

Dagens uppkopplade samhälle består av ett nätverk av fiber- och elkablar som är anslutna till skåp och noder. Dessa skåp är ofta olåsta idag och kan enkelt öppnas med verktyg trots att dessa kan vara kritiska punkter i infrastrukturen.

Sabotage av dessa enheter kan orsaka store skada och skapa strömavbrott och kostsamma reparationer.

Micropol har utvecklat ett koncept för ett fiberoptiskt larmssystem speciellt utformat för att skydda kritiska noder och fiberskåp från intrång. Intrångslarmet kan monteras på alla typer av slutna utrymmen och kan använda det befintliga fibernätverket till skåpen.

Egenskaper

  • Ingen strömförsörjning krävs för sensorn
  • Upp till 40 sensorer per krets
  • Använder redan befintligt fiberoptiskt nätverk
  • Push-meddelanden kan levereras på olika sätt
  • Lämplig för olika typer av skåp

Applikationer

  • Skarvboxar
  • Fiber till hem
  • Elförsörjning
  • Brunnar och noder