MICROPOL TECKNAR RAMAVTAL MED BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS

Micropol Fiberoptic och BAE Systems Hägglunds har tecknat ett ramavtal om leveranser av fälttaktisk fiberoptik. I anslutning till avtalet placerar BAE Systems Hägglunds betydande order hos Micropol Fiberoptic för leveranser fram till 2026.

MICROPOL TECKNAR RAMAVTAL MED BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS

Micropol Fiberoptic har över 30 års erfarenhet av att leverera fiberoptiska produkter och system. Vår framgång bygger på unik teknik: namnet ”Micropol” kommer från mikropolering – vi polerar fiberoptiska ändytor med en precision som gör att de dämpar mindre och kan överföra större datamängder än någon annan leverantör på marknaden. Våra kunder återfinns i ett flertal kundsegment, där det största är försvar & säkerhet.

Om BAE Systems Hägglunds: BAE Systems är en ledande global försvarsmaterielkoncern som har ungefär 88 000 anställda över hela världen. Företaget levererar ett komplett utbud av produkter och tjänster för luft, mark och marina styrkor, såväl som avancerad elektronik, säkerhets- och IT-lösningar och supporttjänster. BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Produkter är bl.a. medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon, stöd och support samt el hybrida drivsystem.

Barn och cancer hör inte ihop

17 november 2023

Varje jul bidrar vi med en gåva till en välgörenhetsorganisation. I år stöttar vi Barncancerfondens arbete att bekämpa barncancer.

Micropol tecknar nytt kontrakt med BAE Systems Hägglunds

01 november 2023

Micropol Fiberoptic och BAE Systems Hägglunds har tecknat ett kontrakt om leveranser av fälttaktisk fiberoptik. I anslutning till kontraktet placerar BAE Systems Hägglunds betydande order hos Micropol Fiberoptic för leveranser fram till 2028.