Kungälv Energi

När hastighet är allt

Om "www" betyder "world wide wait" där du bor, kommer ett boende i Kungälv att bli en ny upplevelse för dig när det gäller snabb anslutning.

Kungälv Energi ägs av Kungälvs Kommun och sköter driften av det lokala fibernätet som tillhandahåller internetanslutning till boende och företag i området. Kungälv Energi, som ligger i framkant när det gäller internetexplosionen, erbjuder idag 78% av sina hushåll en hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Om man jämför det med den svenska regeringens mål om att år 2025 ska 95% av hushållen ha tillgång till 100 Mbit/s, så är det lätt att förstå varför Kungälv Energi anses vara en ledande pionjär inom stadsfibernät.

“Micropols produkter hjälper oss att öka hastigheten i vår datainfrastruktur och korta ledtiderna för leverans och support. Vi är mycket nöjda med den service och kvalitet som Micropol levererar.”
Lisa Tegborg Deij, affärsområdeschef på Kungälv Energi

Micropol har levererat komponenter för passiv fiberoptik till Kungälv Energi sedan 2016. Vårt fortlöpande samarbete innebär pålitlig och snabb fibernätanslutning till kommunens hushåll och företag.