Fiberoptiska kablar

Fiberoptiska kablar

Fiberoptiska kablar för alla applikationer.


Kontakta oss för mer information

Fiberoptisk kabel för alla applikationer

Micropol är Sveriges distributör av OCC fiberkabel. Optical Cable Corporation (OCC) är en ledande kabelproducent av sekundär buffrad fiberkablage och är baserad i Roanoke, USA, där produktionen sker. Vi är stolta över det nära samarbete som utvecklats mellan Micropol och OCC sedan slutet av 1980-talet.

Micropol säljer fiberoptisk kabel och mångfiberkablage för användning i datahallar, stamnät men också i tuffa miljöer som olja- och gasindustrin, militär, offshore och gruvindustrin. Vi har alla typer av kabel och kan skräddarsy lösningar efter kundens behov.  Alla våra förterminerade kablage tillverkas i Sverige.

Välj rätt fiberoptisk kabel till rätt ändamål

Det finns en mängd olika typer av fiberoptiska kablar, och dess egenskaper varierar vilket gör dem bra för vissa applikationer och miljöer, och mindre lämpliga i andra. Nedan kan du läsa om några vanliga kablar och var de kan vara fördelaktiga att använda. Om du inte hittar ditt svar, kontakta oss så vägleder vi dig till rätt kabel för din applikation eller behov.

Breakout kabel

Breakout fiberoptisk kabel, även kallad breakout-kabel eller fan-out, är en fiberkabel som består av flera individuella fiberkablar som är ihop buntade. Designen gör att det är enkelt att separerar de individuella fiberkablarna ifrån varandra för terminering eller sammankoppling till andra enheter. Breakout-kablar används oftast i lösningar där det krävs en flexibel, lättterminerad kabel som enkelt går att individuellt separera från de andra fibrerna. Ett exempel är datacenter eller vid telekommunikations installationer, där breakout-kabeln gör det möjligt att koppla enskilda fiber till olika nätverksutrustning eller terminerings punkter utan behovet att hantera ett stort antal individuella kablar.

Egenskaper för Breakout fiberoptisk kabel

Individuella fiber

Kabeln består av flera individuella fiber inuti en gemensam ytterhölje.

Mekaniskt skydd

Breakoutkabeln har vanligtvis ett mekaniskt skydd, i form av aramid yarn eller fiberglas, som bidrar med stöd och som skyddar fibern.

Ytterhölje

Kabeln är klädd med ett yttre skyddande hölje som skyddar fiber från yttre påverkan.

Separerbara enheter

Kabeln är designad för att enkelt kunna separera, eller ”break-out”, de olika fibrerna från huvudkabeln för terminering.

Heavy-duty fiberoptisk kabel

The fiber optiska kabeln Heavy-duty är designad för att klara tuffare miljöer och förhållanden, där fysisk påfrestning är vanligt. Dessa kablar används ofta i tuffa industrier, försvarsmakter eller i utomhusmiljöer med faktorer som mekanisk slitning, fuktighet, kemikalier eller extrema väderväxlingar hela tiden utmanar kabelns tålighet. Kabeln kan bli överkörd av fordon, fästas mot väggar eller hänga vertikalt (upp till 2 km) utan att formen eller överföringen påverkas.

Slim heavy-duty fiberoptisk kabel

Slim Heavy-Duty fiberkabel är en tunnare variant av heavy-duty kabeln och är framtagen för att användas i applikationer där vikt och storlek har stor betydelse, samt där det är en påfrestande tuff miljö. Kabeln är stark, väger lite och är ideal för ruggade miljöer. Kabeln är rund och kompakt för enkel utrullning och transportering. Den spiralformade innandömet i kabeln gör kabeln flexibel, ger den lång hållbarhet och skyddar även fibern från skada. Den tunnare Slim Heavy-duty kabeln är framtagen för applikationer inom taktisk kommunikation över längre avstånd.

Loose-tube fiberoptisk kabel (Lösrörskabel)

En loose-tube kabel, även kallad lösrörskabel eller lösrör-fiberoptisk kabel, är en typ av fiberoptisk kabel där enskilda optiska fibrer är placerade inom separata skyddsrör, kända som lösrör. Varje loose-tube innehåller vanligtvis en eller flera optiska fibrer och ger skydd mot yttre påverkan såsom fukt, fysisk belastning och temperaturvariationer. Lösrörskablar är särskilt lämpade för utomhusmiljöer och tuffa förhållanden där fiberskydd och flexibilitet är av stor betydelse.

Den individuella placeringen av fibrerna i separata lösrör gör att de kan röra sig oberoende av varandra, vilket minskar stressen på fibrerna. Denna design ger även flexibilitet och skyddar varje enskild fiber, vilket är viktigt för att bibehålla integriteten och prestandan hos fiberoptiska kommunikationssystem, särskilt i krävande miljöer.

Micro fiber optic cable

Mikrokablar är extra tunna fiberoptiska kablar med mindre diameter jämfört med fiberoptiska kablar av standardstorlek. Dessa kablar är konstruerade för att vara lätta, flexibla och lämpliga för tillämpningar där utrymmes- och storleksbegränsningar är av betydelse, som till exempel mikrodukter. Mikrofiberoptiska kablar är extra tunna och flexibla för enkel installation även vid långa sträckor.

Egenskaper med microfiberkablar

Minskad diameter

Mikrofiberoptiska kablar har en mindre yttre diameter jämfört med standardkablar. Denna egenskap är fördelaktig i situationer där utrymmet är begränsat eller där en mer diskret installation krävs.

Flexibilitet

Den reducerade storleken bidrar ofta till ökad flexibilitet, vilket gör det möjligt att enkelt rikta dessa kablar genom trånga utrymmen eller runt hörn.

Låg vikt

Mikrokablar är vanligtvis lättare än sina större motsvarigheter, vilket kan vara fördelaktigt i situationer där minimering av vikt är en övervägande faktor, såsom inom flyg- eller fordonsapplikationer.

Tillämpningar

Mikrofiberoptiska kablar används i olika tillämpningar, inklusive telekommunikation, datacenter, medicinsk utrustning och sensorsystem.

Ribbon fiber optic cable

Fiberoptisk ribbon kabel är en typ av fiberoptisk kabel där flera fibrer läggs parallellt med varandra och hålls samman av en tunn, bandliknande struktur. Bandstrukturen gör det möjligt att på ett effektivt sätt fusionssvets vilket förenklar installationen och underhållet av de optiska fibrerna. Ribbonkablar används vanligtvis i långdistans-telekommunikationsnätverk, både inomhus och utomhus, särskilt i områden där hög fibertäthet och effektiv svetsning är avgörande. Utformningen av ribbon förenklar hanteringen av fiberoptik och förenklar arbetet med ett stort antal optiska fibrer. Ribbon kablar kan installeras i miljöer där det kan finnas risk för elektriska störningar, till exempel intill kraftledningar, då ribbon kabeln är helt dielektrisk. 

Ribbon-kabelns egenskaper:

Parallella fiber

De optiska fibrerna i en Ribbon-kabel är ordnade i en platt, parallell konfiguration. Vanligtvis kan en ribbonkabel innehålla flera fibrer, och dessa fibrer är justerade sida vid sida.

Massfusionsvetsning

Ribbonkablar är utformade för att underlätta massfusionsvetsning, där flera fibrer kan svetsas samtidigt. Detta accelererar avsevärt svetsningsprocessen och minskar installationskostnaderna och tiden.

Högt fiber antal

Ribbonkablar är särskilt fördelaktiga när hög fibertäthet behövs. De möjliggör en tät packning av fibrer i en relativt liten och platt utformning.

Platsbesparande

Den platta ribbon designen bidrar till en platsbesparande och kompakt kabel, vilket gör den lämplig för installationer där utrymmet är begränsat, såsom i datacenter och telekommunikationsanläggningar.

Vad är en fiber optisk kabel?

En fiberoptisk kabel är en typ av kabel som innehåller en eller flera optiska fibrer. De optiska fibrerna är mycket tunna trådar gjorda av glas eller plast som kan data med hjälp av ljussignaler. Dessa kablar är en viktig komponent i en rad olika kommunikationssystem, då de möjliggör dataöverföring med hög hastighet även över längre med minimal minskning av signal.

SHD Cable Product sheet EN
SHD Cable Product sheet EN
HD Kabel Produktblad SE
HD Kabel Produktblad SE
FDC 39 Product sheet EN
FDC 39 Product sheet EN
Breakout Cable EN
Breakout Cable EN
Loosetube Product sheet EN
Loosetube Product sheet EN

Relaterade produkter